Kontakt

Masz pytania związane z Programem edukacyjnym Żyj smacznie i zdrowo? Skontaktuj się z nami!

tel: +48 664 904 605
zsiz@synertime.pl

Synertime Sp. z o.o.
ul. Nowoursynowska 101 e
02-797 Warszawa
tel: 22 544 05 00
info@synertime.pl

Administratorem wszelkich danych, które zostaną zebrane od Pana/Pani w trakcie kontaktów jest Nestlé Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa (dalej: „Administrator danych”). Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Administratora danych lub związanych z nimi praw, należy kierować pisemnie na adres: Nestlé Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa lub mailem na adres: data.privacy@pl.nestle.com. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych: DataProtectionOffice@nestle.com.