artykuły

Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej dzieci i młodzieży


Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej jest najprostszym, najkrótszym i zwięzłym sposobem wyrażania zasad prawidłowego żywienia w formie graficznej. Podkreśla ogromne znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia człowieka i obrazuje proporcje w jakich w codziennej diecie powinny być spożywane różne  grupy produktów spożywczych. Jej uzupełnienie stanowi 10 zasad zdrowego żywienia.

Skorzystaj z Samouczka Stołówkowo!